Mwa Nasyonal Travay Sosyal

Mas se Mwa Nasyonal Travay Sosyal! Poukisa jou ferye sa a enpòtan pou nou? Paske nou gen de travayè sosyal ki gen lisans nan ekip nou an. Precious Dinkens ak Rhonda Allen , de nan Defansè Sante Pasyan nou yo, te kòmanse karyè yo nan Travay Sosyal. Yo itilize konpetans yo nan wòl yo ak JaxCareConnect, osi byen ke nan pozisyon nan sistèm lopital lokal nou yo.

Nan onè mwa sa a, nou te poze Precious ak Rhonda kèk kesyon sou Travay Sosyal. Yo bay repons yo anba a:

 1. Ki sa ki te motive w kòmanse yon karyè nan Travay Sosyal?
  • Presye : Mwen te vle konekte popilasyon ki pa gen ase sèvis yo ak resous ki disponib nan kominote a. Mwen te vle vin yon defansè pou moun ki twò pè pale oswa mande asistans akòz stigma ki antoure resevwa nenpòt kalite asistans gouvènman an.
  • Rhonda : Mwen te antre nan Travay Sosyal, jan de aksidan. Mwen te ale nan kolèj pou enfimyè; men pandan youn nan laboratwa Anatomi mwen yo, nou te oblije diseke yon chat ak mwen. JIS. KAPAB. PA. FÈ. LI! Kidonk, mwen te ale, mwen te pale ak konseye mwen an, epi li te mande sa mwen te vle fè nan lavi a; repons mwen te tou senpleman “ede moun.” Li te mande si mwen te janm reflechi sou Travay Sosyal, epi mwen te reponn inyorans ke “Mwen pa vle pran timoun yo ale.” Li te ri epi li te montre m yon afich ki rele “Kisa yon Travayè Sosyal ye”. Li te reprezante yon gwo pye bwa ak chak fèy te gen wòl diferan nan Travayè Sosyal yo. Yon fwa mwen reyalize ke mwen te kapab toujou travay nan lopital la kòm yon Travayè Sosyal, byen, rès la se istwa!
 2. Ki aspè ou pi renmen nan travay nan domèn sa a?
  • Presye : Plezi mwen jwenn lè yon moun ki nan bezwen an konekte ak resous kominote a ki satisfè bezwen sa a epi ki amelyore kalite lavi yo.
  • Rhonda : Bagay absoli mwen pi renmen sou yo te yon Travayè Sosyal, oswa plis espesyalman, yon Travayè Sosyal lopital, se sans nan pwogrè. Prèske chak semèn, mwen gen pasyan ki di m ke mwen te sove lavi yo; Mwen te resevwa akolad nan men pasyan ki te tèlman rekonesan pou jis gen yon avoka nan kwen yo pou ede goumen pou yo ak / oswa navige sistèm sante a. Mwen jwenn anpil lajwa nan ede lòt moun.
 3. Ki sa ki yon bagay ou ta renmen plis moun konnen sou Travay Sosyal?
  • Presye : Travay Sosyal se yon pwofesyon trè laj. Li te evolye nan ansyen lekòl la te panse ke li te konsantre sou byennèt timoun epi kounye a sèvi moun nan plizyè endistri.
  • Rhonda : Menm jan ak mwen, mwen swete plis moun konnen ki jan domèn Travay Sosyal la vas; ke gen plis fason yo dwe aktif nan wòl Travay Sosyal, andeyò ke yo te yon travayè DCF. Mwen swete moun konnen ke gen, tout bon, lajan yo dwe fè nan domèn karyè sa a, kòm souvan fwa, moun timid lwen Travay Sosyal akòz estigma sa a. Mwen swete moun konnen ke Travayè Sosyal ki gen lisans ka gen pratik prive epi travay pou tèt yo. Travay Sosyal se yon domèn ki gen anpil opòtinite epi li kontinye ap grandi!

Mèsi a TOUT Travayè Sosyal yo, espesyalman pwòp Precious ak Rhonda nou yo, pou travay w ap fè pou amelyore lavi lòt moun. Mond lan se yon pi bon kote akòz ou.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2024 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,883 $22,596 $2,510 $30,120 $3,138 $37,656
2 $2,555 $30,660 $3,407 $40,880 $4,259 $51,108
3 $3,228 $38,736 $4,303 $51,640 $5,379 $64,548
4 $3,900 $46,800 $5,200 $62,400 $6,500 $78,000
5 $4,573 $54,876 $6,097 $73,160 $7,621 $91,452
6 $5,245 $62,940 $6,993 $83,920 $8,741 $104,892
7 $5,918 $71,016 $7,890 $94,680 $9,863 $118,356
8 $6,590 $79,080 $8,787 $105,440 $10,984 $131,808