Resous

Lestomak, men ak bra yon moun blan nan yon rad laboratwa blan, bra kwaze, kenbe yon stetoskop dousman ki plwaye. Klere background blan.

Resous

Pwosesis Rekòmandasyon Kliyan an

Si ou se yon òganizasyon kominotè ki baze sou oswa patnè lopital epi ou ta renmen refere yon kliyan nan JaxCareConnect, tanpri ranpli fòm ki anba la a. Yon manm nan ekip Defansè Sante Pasyan nou an ap kontakte kliyan ou yon ti tan.

Detèminan Sosyal Depistaj Sante:

Ki sa ki Detèminan Sante Sosyal (SDoH)? Detèminan sosyal yo se bezwen ki pa medikal ki gen yon gwo enpak sou sante alontèm yon moun ak kalite lavi rezilta yo. Yo se kondisyon ki antoure kote nou ap viv, aprann, travay ak jwe. Men kèk egzanp sou detèminan sosyal nan sante gen ladan aksè a manje ki bon pou sante ak dlo pwòp, lojman abòdab epi san danje, bon jan kalite gadri ak edikasyon, transpò, ak kominote a ak kilti bò kote nou. Ekip la JaxCareConnect ofri tès SDoH pou kliyan aktyèl ak potansyèl nou yo idantifye obstak aktyèl nan swen pou nou ka simonte yo ansanm. Kliyan aktyèl ak potansyèl yo envite yo ranpli evalyasyon an lè l sèvi avèk sondaj ki anba la a ak yon moun nan ekip nou an pral konekte avèk ou.

2024 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,883 $22,596 $2,510 $30,120 $3,138 $37,656
2 $2,555 $30,660 $3,407 $40,880 $4,259 $51,108
3 $3,228 $38,736 $4,303 $51,640 $5,379 $64,548
4 $3,900 $46,800 $5,200 $62,400 $6,500 $78,000
5 $4,573 $54,876 $6,097 $73,160 $7,621 $91,452
6 $5,245 $62,940 $6,993 $83,920 $8,741 $104,892
7 $5,918 $71,016 $7,890 $94,680 $9,863 $118,356
8 $6,590 $79,080 $8,787 $105,440 $10,984 $131,808