Mwa Nasyonal Travay Sosyal

Mas se Mwa Nasyonal Travay Sosyal! Poukisa jou ferye sa a enpòtan pou nou? Paske nou gen de travayè sosyal ki gen lisans nan ekip nou an. Precious Dinkens ak Rhonda Allen , de nan Defansè Sante Pasyan nou yo, te kòmanse karyè yo nan Travay Sosyal. Yo itilize konpetans yo nan wòl yo ak… Continue reading Mwa Nasyonal Travay Sosyal

2024 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,883 $22,596 $2,510 $30,120 $3,138 $37,656
2 $2,555 $30,660 $3,407 $40,880 $4,259 $51,108
3 $3,228 $38,736 $4,303 $51,640 $5,379 $64,548
4 $3,900 $46,800 $5,200 $62,400 $6,500 $78,000
5 $4,573 $54,876 $6,097 $73,160 $7,621 $91,452
6 $5,245 $62,940 $6,993 $83,920 $8,741 $104,892
7 $5,918 $71,016 $7,890 $94,680 $9,863 $118,356
8 $6,590 $79,080 $8,787 $105,440 $10,984 $131,808