Kesyonè Pasyan an

Imaj yon doktè ki pi gran moun Blan ekri sou yon clipboard ble maren ak chita nan yon biwo klere blan ak bèlj

Kesyonè Pasyan an

Obligatwa *

Ou ka enprime yon kopi repons ou anvan ou soumèt aplikasyon an.

Follow us

Call Us

Email us

Stay Connected

Join Our Email List:

Sign up for our latest news.

2021 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of Household 150% monthly 150% yearly 200% monthly 200% yearly 250% monthly 250% yearly
1 $1,610 $19,320 $2,147 $25,760 $2,683 $32,200
2 $2,178 $26,130 $2,903 $34,840 $3,629 $43,550
3 $2,745 $32,940 $3,660 $43,920 $4,575 $54,900
4 $3,313 $39,750 $4,417 $53,000 $5,521 $66,250
5 $3,880 $46,560 $5,173 $62,080 $6,467 $77,600
6 $4,448 $53,370 $5,930 $71,160 $7,413 $88,950
7 $5,015 $60,180 $6,687 $80,240 $8,358 $100,300
8 $5,583 $66,990 $7,443 $89,320 $9,304 $111,650