Kontakte nou

Imaj yon granmoun blan ki se yon pasyan. Yon doktè gason gen men l 'sou zepòl li rasire. Pasyan an parèt souri.

Kontakte nou

Si ou vle konekte ak yon founisè swen prensipal, ranpli Kesyonè Pasyan an oswa Orè yon Randevou ak youn nan defansè Sante Pasyan nou yo pa klike sou yon bouton anba a.

Pou kesyon jeneral, ranpli fòm ki anba la a ak yon moun nan ekip nou an ap jwenn tounen ba ou.

Mwen se::

Nòt adisyonèl konsènan kliyan:

2024 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,883 $22,596 $2,510 $30,120 $3,138 $37,656
2 $2,555 $30,660 $3,407 $40,880 $4,259 $51,108
3 $3,228 $38,736 $4,303 $51,640 $5,379 $64,548
4 $3,900 $46,800 $5,200 $62,400 $6,500 $78,000
5 $4,573 $54,876 $6,097 $73,160 $7,621 $91,452
6 $5,245 $62,940 $6,993 $83,920 $8,741 $104,892
7 $5,918 $71,016 $7,890 $94,680 $9,863 $118,356
8 $6,590 $79,080 $8,787 $105,440 $10,984 $131,808