Kontakte nou

Imaj yon granmoun blan ki se yon pasyan. Yon doktè gason gen men l 'sou zepòl li rasire. Pasyan an parèt souri.

Kontakte nou

Si ou vle konekte ak yon founisè swen prensipal, ranpli Kesyonè Pasyan an oswa Orè yon Randevou ak youn nan defansè Sante Pasyan nou yo pa klike sou yon bouton anba a.

Pou kesyon jeneral, ranpli fòm ki anba la a ak yon moun nan ekip nou an ap jwenn tounen ba ou.

Follow us

Call Us

Email us

Stay Connected

Join Our Email List:

Sign up for our latest news.

2021 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of Household 150% monthly 150% yearly 200% monthly 200% yearly 250% monthly 250% yearly
1 $1,610 $19,320 $2,147 $25,760 $2,683 $32,200
2 $2,178 $26,130 $2,903 $34,840 $3,629 $43,550
3 $2,745 $32,940 $3,660 $43,920 $4,575 $54,900
4 $3,313 $39,750 $4,417 $53,000 $5,521 $66,250
5 $3,880 $46,560 $5,173 $62,080 $6,467 $77,600
6 $4,448 $53,370 $5,930 $71,160 $7,413 $88,950
7 $5,015 $60,180 $6,687 $80,240 $8,358 $100,300
8 $5,583 $66,990 $7,443 $89,320 $9,304 $111,650