Evalyasyon Sante

Imaj yon doktè ki pi gran moun Blan ekri sou yon clipboard ble maren ak chita nan yon biwo klere blan ak bèlj

Evalyasyon Sante

Enfomasyon pèsonèl

Karakteristik pèsonèl

Fanmi ak Kay

Lajan ak Resous

Sante sosyal ak emosyonèl

Jeneral Sante ak Lifestyle

Lòt Kesyon

Personal Information

Personal Characteristics

Are you a US Citizen?:
Date of entry into the US:

What is your current immigration status?:

Family and Home

Money and Resources

Social and Emotional Health

General Health and Lifestyle

Additional Questions

2024 FEDERAL POVERTY LEVELS

Size of
Household
150%
monthly
150%
yearly
200%
monthly
200%
yearly
250%
monthly
250%
yearly
1 $1,883 $22,596 $2,510 $30,120 $3,138 $37,656
2 $2,555 $30,660 $3,407 $40,880 $4,259 $51,108
3 $3,228 $38,736 $4,303 $51,640 $5,379 $64,548
4 $3,900 $46,800 $5,200 $62,400 $6,500 $78,000
5 $4,573 $54,876 $6,097 $73,160 $7,621 $91,452
6 $5,245 $62,940 $6,993 $83,920 $8,741 $104,892
7 $5,918 $71,016 $7,890 $94,680 $9,863 $118,356
8 $6,590 $79,080 $8,787 $105,440 $10,984 $131,808